Πολυκαλάς Σπύρος : Αναπληρωτής Καθηγητής

Πολυκαλάς Σπύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Δευτέρα 10.00-13.00

Τετάρτη 09.00-11.00

 

Προσωπική ιστοσελίδα

 

E-mail: s.polykalas@teiion.gr Τηλ.: +302671024642
________________________________________________________________________________________________________________________
Ηλιάδης Γιώργος : Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλιάδης Γιώργος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ώρες Υποδοχής φοιτητών

Πέμπτη 11.00-13.00

Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: g.heliades@gmail.com Τηλ.: +302671024640
________________________________________________________________________________________________________________________
Κονιδάρης Αγησίλαος : Καθηγητής Εφαρμογών

Κονιδάρης Αγησίλαος

Καθηγητής Εφαρμογών

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

 

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: konidari@teiion.gr Τηλ.: +302671024645
________________________________________________________________________________________________________________________
Κουμπαρέλης Ανάργυρος : Καθηγητής Εφαρμογών

Κουμπαρέλης Ανάργυρος

Καθηγητής Εφαρμογών

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Πέμπτη 17.00-19.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: koubarelis@yahoo.com Τηλ.: +302671026504
________________________________________________________________________________________________________________________
Πετράκης Κώστας : Καθηγητής Εφαρμογών

Πετράκης Κώστας

Καθηγητής Εφαρμογών

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Παρασκευή 11.00-13.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: petrakis@teiion.gr Τηλ.: +302671024641
________________________________________________________________________________________________________________________