Προσφορά 6 θέσεων πρακτικής στην εταιρεία Sibelform, στην πόλη Renningen της Γερμανίας. ( click για λεπτομέρειες)

Προσφορά 5 θέσεων πρακτικής στο  private language school  KONTAKT CJO  της Πολωνίας. ( click για λεπτομέρειες)

 

Επισυνάψεις