Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου ψηφιοποίησης μεγάλου όγκου των τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού δημιουργώντας έναν παράλληλο κόσμο, τον ψηφιακό πολιτισμό. Στο μάθημα θα μελετηθεί αυτή η συμβίωση ενώ θα παρουσιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο που ο εμβληματικός τόπος του δυτικού πολιτισμού, το μουσείο, αντλεί τρόπους και εφαρμογές από την πληροφορικής τεχνολογία και σύγχρονες συσκευές.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τις τεχνολογίες οι οποίες εμπίπτουν στο κομμάτι της σύγχρονης διαχείρισης πολιτισμικών δεδομένων. Παράλληλα, έρχεται σε επαφή με διαδραστικά συστήματα πλοήγησης, περιβάλλοντα εμβύθισης, συστήματα ενισχυμένης πραγματικότητας, ψηφιακής ξενάγησης κ.ο.κ.