Ο διαχείριση του προορισμών, του τουριστικού προϊόντος και η προώθηση τουριστικών πωλήσεων έχει υποστεί τεράστιες αλλαγές με την είσοδο των ψηφιακών και ειδικά των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα αλλά κυρίως τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για την προώθηση και την πώληση του τουριστικού προϊόντος μιας περιοχής.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Ψηφιακά μέσα στον Τουρισμό. Η σημασία και η δομή της ψηφιακής τουριστικής πληροφορίας
• Social media και Τουρισμός
• Μελέτες περιπτώσεων προορισμών που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης επιτυχώς
• Ψηφιακές στρατηγικές τουριστικών πωλήσεων
• Πλατφόρμες τουριστικών κρατήσεων (Booking.com)
• Πλατφόρμες σχολίων και κριτικών στον τουρισμό (TripAdvisor.com)
• Η σημασία του blogging στον Τουρισμό
• Website ξενοδοχείων και καταλυμάτων
• Η σημασία του Engagement στα Social Media
• Παρουσίαση και επιλογή των σωστών social media για τον Τουρισμό
• Τουριστική Διαφήμιση στο Διαδίκτυο και τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης
• Η σημασία της γνώσης του πελάτη και των συνηθειών του
• Καινοτομία στον Τουρισμό
• Social Media και Tour Operators
• Προώθηση Τουριστικών προορισμών (Destination Management)

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Πλατφόρμες τουριστικών κρατήσεων
• Πλατφόρμες σχολίων και κριτικών στον τουρισμό
• Δημιουργία τουριστικού blog
• Φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση για προώθηση τουριστικού προϊόντος
• Google Trends στον Τουρισμό

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα για προώθηση τουριστικού προϊόντος
• Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν τα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης για προώθηση τουριστικού προϊόντος
• Γνωρίζουν πως να δημιουργούν ένα τουριστικό blog
• Γνωρίζουν πως λειτουργούν οι πλατφόρμες κρατήσεων και σχολίων
• Γνωρίζουν πως πρέπει να είναι διαμορφωμένο το ψηφιακό υλικό προβολής για προώθηση τουριστικού προϊόντος
• Γνωρίζουν πως να χρησιμοποιούν το Google Trends για ανάλυση τουριστικού προορισμού