Το μάθημα αυτό αποτελεί εφαρμογή των αρχών Διοίκησης Επιχειρήσεων στο χώρο του ψηφιακού επιχειρείν και της νέας επιχειρηματικότητας. Κατά συνέπεια εστιάζεται στο σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Πλάνου που αφορά την κατασκευή, την οργάνωση και τη λειτουργία μιας ψηφιακής επιχείρησης.
Αποσκοπώντας στην κατανόηση της ψηφιακής πραγματικότητας, το μάθημα εξειδικεύει τις αρχές της διοίκησης στις τεχνολογίες πληροφορικής και των ψηφιακών επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα εστιάζεται στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MIS) και στις επιμέρους κατηγορίες τους καθώς και στα συστήματα διοίκησης επιχειρηματικών διαδικασιών όπως η μοντελοποίηση, ο ανασχεδιασμός, η ροή εργασιών (workflow) και η βελτιστοποίηση.
Επιπλέον το μάθημα εξειδικεύεται στα Συστήματα Διοίκησης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), δηλαδή, στα χαρακτηριστικά, την αρχιτεκτονική, τις λειτουργικές διαδικασίες και τα προβλήματα των ΣΔΕΠ στις ψηφιακές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στα συστήματα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, δηλαδή σε θέματα όπως η στρατηγική οικονομική ανάλυση πληροφορίας, τα επιχειρηματικά μοντέλα στο Internet, τις κατηγορίες του ηλεκτρονικού εμπορίου, το κινητό ηλεκτρονικό εμπόριο, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και όλα αυτά μέσα από πληθώρα μελετών περιπτώσεων.
Ξεκινώντας από την Οργάνωση και Διοίκηση των Επικοινωνιακών Οργανισμών το μάθημα εξετάζει το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της βιομηχανίας των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ) και μελετά τα θεμελιώδη ζητήματα και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση των οργανισμών ΜΜΕ. Ξεκινώντας από τις παραδοσιακές τεχνικές στρατηγικής διοίκησης, διοίκησης λειτουργιών και ανθρώπινου δυναμικού το μάθημα επικεντρώνεται στην προσαρμογή τους στο πολύπλοκο τοπίο των Ψηφιακών Επιχειρήσεων.
Στο ίδιο πλαίσιο το μάθημα αναφέρεται στις θεμελιώδεις αρχές και έννοιες που σχετίζονται με τα οικονομική διαχείριση των μέσων μαζικής επικοινωνίας (ΜΜΕ), τις οποίες και προσαρμόζει στα ψηφιακά ΜΜΕ και τις συνέργειες τους στο πλαίσιο του ψηφιακού τοπίου.
Το μάθημα ολοκληρώνεται με την εξέταση του οικονομικού αντίκτυπου των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των ΜΜΕ και αναλύει τις μεταβαλλόμενες οικονομικές δυνάμεις που καθορίζουν τις στρατηγικές επιλογές για τα διοικητικά στελέχη.