Η αποστολή και το όραμα του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕ έχει προέλθει από τις εκπαιδευτικές αξίες τις οποίες υιοθετεί και επιδιώκει. Στόχοι του τμήματος είναι:

  • Να παρέχει ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται δημιουργική και κριτική σκέψη και έρευνα.
  • Να εξασφαλίζει μέσα από το πρόγραμμα σπουδών την επαγγελματική εξέλιξη καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την συνεχή πνευματική ανάπτυξη των σπουδαστών.
  • Να ενθαρρύνει την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των σπουδαστών μέσα από παράλληλες δραστηριότητες και να αναδείξει εξατομικευμένα τις ανάγκες αυτές για επικοινωνία και ενσωμάτωση με το κοινωνικό σύνολο.
  • Να προωθήσει την φυσική και πνευματική υγεία μέσα από αθλητικές δραστηριότητες ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή.
  • Να διατηρήσει ένα διαπολιτιστικό και διεθνικό χαρακτήρα προωθώντας τις αρμονικές σχέσεις εντός του τμήματος αλλά και με άλλα ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.