Στο συγκεκριμένο μάθημα δύο περιοχές με αφετηρία εκκίνησης πολύ διαφορετική συναντιούνται σε ένα κοινό και ιδιαίτερα σύγχρονο πεδίο.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) τομέας της Εταιρικής Διακυβέρνησης και δέσμευση ολοένα και περισσότερων επιχειρήσεων για συμμόρφωση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ηθικό πλαίσιο αρχών και κανόνων που οδηγεί σε δράσεις με πρώτιστο στόχο τη βιωσιμότητα επιχείρησης και κοινωνικού και οικολογικού περιβάλλοντος.
Εδώ η οικολογία ως τρόπος θέασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος συναντά την ΕΚΕ ξεκινώντας έναν δημιουργικό διάλογο γνώσης και δράσης που καλούνται οι φοιτητές να παρακολουθήσουν.