Οι κινητές συσκευές (τηλέφωνα και tablets) και ειδικά οι έξυπνες συσκευές smartphones έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών λειτουργίας αυτών των συσκευών αλλά και οι γνώση των τεχνολογιών που δημιουργούν τις εφαρμογές τους.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Εισαγωγή στις ασύρματες και κινητές επικοινωνίες
• Η αγορά των κινητών συσκευών
• Πλατφόρμες ανάπτυξης και λειτουργικά συστήματα (IoS και Android)
• Εισαγωγή στις εφαρμογές κινητών συσκευών
• Ανάπτυξη εφαρμογών Android
• Ανάπτυξη εφαρμογών για iPhone/iPad
• Μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων εφαρμογών
• Διαφήμιση σε κινητές συσκευές
• Location-based services. Παραδείγματα και τεχνικές
• Ασφάλεια κινητών συσκευών

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Πλατφόρμες ανάπτυξης ολοκληρωμένων εφαρμογών για όλα τα λειτουργικά συστήματα
• Ανάπτυξη εφαρμογών IoS
• Ανάπτυξη εφαρμογών Android

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν την ιστορία και την παρούσα κατάσταση των κινητών και έξυπνων συσκευών
• Γνωρίζουν τα βασικά λειτουργικά συστήματα κινητών συσκευών
• Γνωρίζουν τις βασικές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών
• Γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία για την διαφήμιση και τα Location Based Services σε κινητές συσκευές
• Γνωρίζουν τα θέματα ασφάλειας σε κινητές συσκευές
• Μπορούν να αναπτύξουν απλές εφαρμογές για κινητές συσκευές