Τα ψηφιακά μέσα δεν έχουν επιφέρει μόνο θεμελιώδης αλλαγές στην καθημερινότητα μας αλλά αλλάζουν τα ήθη και τις πρακτικές μας, τις διαδικασίες παραγωγής, κυκλοφορίας και κατανάλωσης των πολιτισμικών αγαθών. Είναι φανερό ότι ο κόσμος της Ψυχαγωγίας έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές από την είσοδο και καθιέρωση των ψηφιακών μέσων. Η μουσική, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και τα παιχνίδια έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια. Νέες μορφές ψυχαγωγίας κάνουν την εμφάνισή τους με την καθιέρωση των κινητών συσκευών. Το μάθημα παρουσιάζει τον τρόπο που τα ψηφιακά μέσα έχουν αλλάξει την ψυχαγωγία και πως η ψηφιακή κουλτούρα έχει μπει για καλά στην καθημερινότητα μας. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την μουσική Βιομηχανία και την βιομηχανία των παιχνιδιών. Γίνεται σαφής αναφορά στην έννοια της διάδρασης και πως αυτή αλλάζει την έννοια της ψυχαγωγίας. Τέλος παρουσιάζονται οι τεράστιες αλλαγές που έχουν επέλθει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση με την ραγδαία ανάπτυξη των Digital Effects.