Η διοίκηση Ψηφιακών Μέσων αποτελεί μια αναγκαιότητα στις μέρες μας. Η μουσική, η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα παιχνίδια και άλλοι τομείς της σύγχρονης ψηφιακής εποχής έχουν άμεση ανάγκη από διοίκηση στον χώρο των ψηφιακών μέσων. Το μάθημα εστιάζει σε 4 τομείς: διοίκηση μουσικών παραγωγών, διοίκηση καινοτόμων ψηφιακών παραγωγών και διοίκηση παραγωγών ψυχαγωγίας και κινηματογράφου.

Η διοίκηση έργων αποτελεί διαχρονικά ίσως την κρισιμότερη διεργασία ενός έργου. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων τα οποία σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ψηφιακά μέσα κάνουν τη διοίκηση των εν λόγω έργων ακόμη πιο σύνθετη και κρίσιμη διεργασία. Οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες στην διοίκηση έργων που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Είναι σύνηθες φαινόμενο, σε έργα που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τα δεδομένα που ίσχυαν κατά την περίοδο του σχεδιασμού ή και της εκκίνησης ενός έργου να μεταβάλλονται σε τέτοιο ρυθμό που να απαιτούν σημαντικές αποφάσεις σχετικές με τροποποιήσεις στις μεθοδολογίες υλοποίησης των εν λόγω έργων. Τα στελέχη που είναι επιφορτισμένα με αρμοδιότητες διοίκησης έργων στις ψηφιακές τεχνολογίες θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να αντιλαμβάνονται εγκαίρως τις αλλαγές που σχετίζονται με την υλοποίηση των εν λόγω έργων, κυρίως όσον αφορά τις τεχνολογικές αλλαγές αλλά και τις αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, προκειμένου να λαμβάνουν εγκαίρως τις κατάλληλες αποφάσεις. Στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τις βασικές αρχές της διοίκησης έργων ψηφιακών επικοινωνιών, ιδίως όσον αφορά τον σχεδιασμό του έργου, την ιεράρχηση των εσωτερικών διεργασιών και τον προσδιορισμό των κρίσιμων διεργασιών οι οποίες επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων (critical path) και την διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου.

Το μάθημα περιέχει τις παρακάτω ενότητες:
• Σχεδιασμός αναλυτικού επιχειρηματικού μοντέλου ψηφιακών επιχειρήσεων
• Σχεδιασμός πλάνου διοίκησης
• Αποφάσεις και υλοποίηση έργων μετά από ανάλυση δεδομένων
• Δημιουργία Portfolio ψηφιακών μέσων
• Δημιουργία ομιλιών και παρουσιάσεων για προώθηση στόχων
• Δημιουργία ηγετικού προφίλ και σωστή διαχείριση πόρων και προσωπικού
• Διαχείριση ψηφιακών έργων

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Σχεδιάσουν αναλυτικό επιχειρηματικά μοντέλα ψηφιακών επιχειρήσεων
• Σχεδιάσουν πλάνα διοίκησης
• Αναλύσουν δεδομένα
• Δημιουργήσουν Portfolio ψηφιακών μέσων
• Προωθήσουν τους στόχους ενός έργου με ομιλίες και παρουσιάσεις
• Διαχειριστούν πόρους και προσωπικό μιας ψηφιακής επιχείρησης
• Εφαρμόσουν αρχές Διαχείρισης έργων σε ψηφιακές επιχειρήσεις