Η γνωστική εποπτεία του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού αποτελεί θεμέλιο για την απαραίτητη θεώρηση του παρόντος παγκόσμιου γίγνεσθαι. Μέσα από την επισκόπηση των κύριων στιγμών αυτού του οικοδομήματος με την περίοπτη θέση στα διεθνή πράγματα οι φοιτητές θα μπορέσουν να παγιώσουν μία σύγχρονη οπτική για το κοινό παρελθόν, παρόν και μέλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επιπρόσθετα η μελέτη της Επτανησιακής Κουλτούρας που τόσο είναι επηρεασμένη από τον παλμό ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού κατά το παρελθόν ολοκληρώνει μία προσέγγιση που επιλέγει να συνδέει το παγκόσμιο με το ευρωπαϊκό, το ελληνικό και το επτανησιακό πολιτισμικό πανόραμα.