Σκοπός του Μαθήματος είναι η κατανόηση των πρακτικών των Δημοσίων Σχέσεων και η εφαρμογή τους στην σύγχρονή ψηφιακή εποχή.
Ξεκινώντας από την ανάπτυξη των λειτουργιών των Δημοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας στις Επιχειρήσεις το μάθημα αυτό αποσκοπεί να προσαρμόσει το θεωρητικό πλαίσιο των δημοσίων σχέσεων στην νέα εποχή, όπως προκύπτει αυτή από τη διαρκώς ογκούμενη χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου και τις δυνατότητες που προσφέρουν στη διεξαγωγή της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων αυτών με τα κοινά τους.
Στο πρώτο μέρος του μαθήματος επιδιώκεται:
• Να γίνουν κατανοητές οι βασικές έννοιες που συνδέονται με την λειτουργία των Δημοσίων Σχέσεων στα πλαίσια της επιχείρησης καθώς και η συνάφεια με τις λειτουργίες του Μάρκετινγκ της Στρατηγικής και της Διαφήμισης.
• Να αποκτήσουν οι σπουδαστές την δυνατότητα να συντάσσουν σωστά δημόσια έγγραφα, εμπορικές επιστολές, προσωπικά έγγραφα (με πληρότητα, κανονική διάταξη στοιχείων, ανάπτυξη κειμένων, σύνταξη και ορθογραφία).

Στο δεύτερο μέρος διδάσκεται η εφαρμογή των Δημοσίων Σχέσεων στο Internet και μέσα από την παράθεση παραδειγμάτων από το ηλεκτρονικό επιχειρείν και όχι μόνο διδάσκονται θέματα όπως:
• Η Οικονομία της Πληροφορίας,
• Τα Εργαλεία της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας,
• Ο προβληματισμός για τα υπέρ και κατά της επικοινωνίας μέσω Internet,
• αλλά και το νέο ήθος που κομίζει η ψηφιακή επικοινωνία στην επικοινωνίας καθώς και κρίσιμα θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της δικτυακής επικοινωνίας και οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με την αξιοποίηση του Internet από τις σημερινές επιχειρήσεις.