Στην ψηφιακή εποχή η διαφήμιση, διατηρώντας την θεωρητική της συγκρότηση, μπήκε στο χώρο των νέων μέσων και δη των κινητών και τροποποιώντας τις πρακτικές της ώστε να συνάδουν με τις λειτουργίες και τα όρια των νέων ψηφιακών μέσων συνέχισε ακάθεκτη το έργο της.
Έχοντας περάσει στην εποχή του διαδικτύου (του “μεγάλου χωριού” δηλαδή): τα διαφημιστικά πλαίσια (banner ads), τα animation, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter και οδηγούς αγοράς), οι διαφημιστικές εφαρμογές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και στα κινητά τηλέφωνα αποτελούν τις νέες εκείνες μορφές στις οποίες εμπλέκεται πλέον η διαφήμιση στη διαδικτυακή της μορφή.
Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή των νέων μορφών της διαδικτυακής διαφήμισης. Προς τούτο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων γίνεται εκτενής αναφοράς στον πληροφοριακό, ψυχαγωγικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό ρόλο της διαδικτυακής διαφήμισης, αλλά και η σημασία της στην διάδοση της πληροφορίας και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον στο μάθημα παρουσιάζονται οι νέες τάσεις της διαφήμισης και δίνεται έμφαση: α. στην εμπειρία που βιώνει ο επισκέπτης από μία ιστοσελίδα επώνυμου προϊόντος (brand website), β. το μάρκετινγκ αναζήτησης (search marketing), γ. στις τεχνικές προώθησης της διαδικτυακής διαφήμισης καθώς και δ. θέματα σχετικά με την παγκόσμια διαδικτυακή προβολή.
Τονίζεται ότι η διαδικτυακή διαφήμιση διδάσκεται εδώ ως μάθημα συνέχεια του μαθήματος Διαφήμιση και συνεπώς αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης διαφημιστικής προβολής ενός Ολοκληρωμένου Διαφημιστικού Προγράμματος άμεσα σχετιζόμενο με τη θεωρία της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Επικοινωνίας.
Τέλος, το μάθημα συνοδεύεται από μελέτες περίπτωσης και από εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές για να είναι σε θέση να προσεγγίσουν κριτικά και να αξιοποιήσουν τα ηλεκτρονικά διαφημιστικά μέσα όπως:
• Online διαφήμιση (Google Adwords, Facebook)
• Email Marketing (newsletter campaigns)
• Search Engine Optimization και Search Engine Marketing
• Social Media (Facebook, Twitter)
• Banners (διαφήμιση σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα)

Στο μάθημα θα δοθεί ιδαίτερη έμφαση στο μεγάλο κομμάτι της διαφήμισης με χρήση του Διαδικτύου που είναι τα συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης (Digital Signage Systems). Στις μέρες μας υπάρχουν γύρω μας, σχεδόν παντού, ηλεκτρονικές οθόνες με διαφημίσεις και πληροφορίες. Στα αεροδρόμια, στα καταστήματα, στους δρόμους κ.α. Η διαχείριση του περιεχομένου και ο τρόπος προβολής τους γίνεται συνήθως από απόσταση μέσω του Διαδικτύου. Η βιομηχανία του Digital Signage συνεχώς μεγαλώνει όσο γίνεται πιο απλή η δημιουργία και διαχείριση περιεχομένου. Το κομμάτι αυτό του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Εισαγωγή στο Digital Signage και το μερίδιο αγοράς που κατέχει σήμερα
• Παρουσίαση των 7 δομικών συστατικών του Digital Signage
• Που χρειάζεται Digital Signage και ποιες οι ανάγκες πελατών και χρηστών
• Πως συνδυάζεται με εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας
• Απαιτούμενο υλικό για Digital Signage και κοστολόγηση
• Απαιτούμενο λογισμικό Digital Signage Και κοστολόγηση
• Digital signage ROI/TCO/ROO

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Εγκατάσταση και χρήση δωρεάν πλατφόρμας Digital Signage
• Υλοποίηση εφαρμογής Digital Signage
• Δημιουργία Banner Ads για Websites και για Adwords και Facebook Ads
• E-mail marketing με χρήση δωρεάν online πλατφόρμας
• SMS marketing με χρήση δωρεάν online πλατφόρμας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τα είδη της Διαδικτυακής διαφήμισης
• Να δημιουργούν ολοκληρωμένες καμπάνιες διαδικτυακής προβολής
• Την έννοια του Digital Signage
• Να υλοποιούν εφαρμογές Digital Signage
• Να υλοποιούν καμπάνιες e-mail marketing και sms marketing