Πρόκειται για το δεύτερο εκ των τριών μαθημάτων της συστάδας η οποία καλύπτει τον γνωστικό χώρο της παραγωγής στα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Το μάθημα εστιάζει στην σταθερή εικόνα και στο animation. Ο σπουδαστής καλείται να εντρυφήσει στο αισθητήριο, τεχνολογικό υπόβαθρο, δυνατότητες αξιοποίησης και ισχύ μηνύματος της εικόνας μέσα από την ανάλυση των ανωτέρω σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Αντίστοιχα, εισέρχεται στον εντυπωσιακό κόσμο της σχεδιοκίνησης (animation) μελετώντας και αναπτύσσοντας εφαρμογές από video games, εκπαίδευση, digital art κ.ο.κ.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
• Έχει κατανοήσει σε θεωρητικό επίπεδο το αντιληπτικό πλαίσιο της εικόνας και της σχεδιοκίνησης καθώς και τα αντίστοιχα ψηφιακά πρότυπα στα οποία στηρίζεται η μεταφορά των δύο αυτών μέσων στον ηλεκτρονικό κόσμο.
• Έχει γνώση των εργαλείων και των τεχνικών της επεξεργασίας εικόνας και animation καθώς και των σχετικών διαδικασιών διαχείρισης των παραγόμενων δεδομένων.
• Εντρυφήσει στην διαδικασία παραγωγής εικόνας και animation, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να αποτελέσει μέρος μιας διαδικασίας σύγχρονης παραγωγής με έντονα καλλιτεχνικά στοιχεία. Παράλληλα, να καρπωθεί την εμπειρία και την δυναμική που αναπτύσσεται στην αντίστοιχη πολυσυλλεκτική ομάδα παραγωγής.