Το μάθημα αυτό εκπαιδεύει τους φοιτητές στην έννοια του Tουρισμού την οποία και εξετάζει σε συνάρτηση με το Μάρκετινγκ Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας.

Καθώς η τουριστική βιομηχανία αποτελεί την “βαριά” βιομηχανία της Ελλάδας στο μάθημα αναπτύσσονται όσο πιο διεξοδικά ο χρόνος επιτρέπει οι εξής θεματικές:
• Η Φιλοξενία και ο Τουρισμός ως υπηρεσίες.
• Η Ιστορία και η Κουλτούρα ενός τουριστικού προορισμού.
• Το Μάρκετινγκ των Τουριστικών Προορισμών και μαζί τεχνικές ενίσχυσης της ταυτότητας (tourist branding). Οι τεχνικές τμηματοποίησης και η προσαρμογή των υπηρεσιών σε διαφορετικά κοινά και ανάγκες. Οι τεχνικές πλήρους αξιοποίησης της τουριστικής εμπειρίας και η διαχείριση των σχετικών δεδομένων. Οι τεχνικές ικανοποίησης και διατήρησης του Πελάτη. Οι τεχνικές ανάπτυξης και βελτίωσης του τουριστικού προϊόντος, αλλά και η διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό.

Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος εστιάζεται στον κύκλο των τεσσάρων φάσεων κλήσης και προσέλευσης των τουριστών (κρατήσεις, αφίξεις, διαμονή, αναχωρήσεις), στο νομικό πλαίσιο και τις συμβάσεις-συμβόλαια της τουριστικής επιχείρησης με τους Οργανωτές Ταξιδιών, στην ανάλυση του οικονομικού προϋπολογισμού, στην αγορά υπηρεσιών από τρίτους και τέλος τα λογισμικά συστήματα διαχείρισης του ξενοδοχειακής μονάδας αλλά και την παρουσία της στο διαδίκτυο.

Επιμέρους θέματα που διδάσκονται είναι οι βασικές λειτουργίες της ξενοδοχειακής μονάδας και ειδικά αυτές που αφορούν:
• το Τμήμα Υποδοχής και το Τμήμα Διαχείρισης Ορόφων (Δωματίων).
• Τα θέματα ασφάλειας στη βιομηχανία φιλοξενίας καθώς και θέματα διαχείρισης κινδύνων και δράσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η διαχείριση των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε περιόδους κρίσεων, όπως και θέματα που σχετίζονται με την πρόληψη απώλειας υλικών και οικονομικών αγαθών.
• Τα θέματα Ολικής Ποιότητας των Υπηρεσιών αλλά και των καλών δράσεων και μέτρων που κάνουν τον επισκέπτη να νιώθει ήρεμος και ικανοποιημένος.
Τέλος, το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση της καταναλωτικής τουριστικής συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τόσο τη διαδικασία επιλογής τουριστικού προορισμού και χώρου διαμονής όσο και την εμπειρία του επισκέπτη καθώς οι δύο αυτές πραγματικότητες ευνοούν την ανάπτυξη των τομέων της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε συνάρτηση με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό. Προς τούτο το μάθημα προετοιμάζει τον φοιτητή σε θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό τουριστικό επιχειρείν και στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων στη βιομηχανία της φιλοξενίας και του τουρισμού στην Ελλάδα.