Το μάθημα εξειδικεύει τις αρχές του Μάρκετινγκ στα παραδοσιακά και τα ψηφιακά ΜΜΕ. Εξετάζοντας τα είδη μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις ιδιαιτερότητές τους το μάθημα εστιάζεται όσο στο περιεχόμενο των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων (εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση και ραδιόφωνο) όσο και σε αυτό των ψηφιακών μέσων (οπτικο-ακουστικά και ψηφιακά μέσα).
Είτε στο επίπεδο της λειτουργίας του μέσου είτε σε αυτό του προϊόντος και του περιεχομένου, το συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκει τη σύνδεση του έργου των παραδοσιακών και ψηφιακών ΜΜΕ με τα επιμέρους κοινά τους.
Το μάθημα αντιλαμβάνεται τη σχέση του παραγωγού και του χρήστη ως μια σχέση διαλεκτική που συναντιέται στο περιεχόμενο και τη μορφή του μέσου και αναζητά σε αυτά την αριστοποίηση της σύνθεσης και της χρήσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θέματα όπως: ύλη κειμένων, εκπομπές αλλά και πρόσθετα προϊόντα (επαυξημένα – δώρα) γίνονται αντικείμενα μελέτης που εξηγούν την λειτουργία των ΜΜΕ αλλά και τη σχέση τους με τα εκάστοτε κοινά στόχος.
Στην ίδια λογική αναλύονται μέθοδοι προβολής των επιχειρήσεων ΜΜΕ και του περιεχομένου τους, αλλά οι σχέσεις με εξωτερικούς παρόχους (και χορηγούς) όπως διαφημιζόμενοι,, διαφημιστικές εταιρίες κ.λπ.