Οι μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου είναι σήμερα η μεγαλύτερη πηγή συγκέντρωσης και άντλησης πληροφοριών. Η εφεύρεσή τους επέφερε τρομακτικές αλλαγές όχι μόνο στη χρήση του Διαδικτύου αλλά και στην καθημερινότητα όλων των χρηστών του Διαδικτύου σε βαθμό που να θεωρούνται σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Το μάθημα παρουσιάζει την ιστορία των μηχανών αναζήτησης και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε ότι αφορά τη δημοφιλία και τη χρήση τους. Εστιάζει στη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης του Διαδικτύου που είναι η Google. Παρουσιάζονται αρχικά βασικές έννοιες της επιστήμης ανάκτησης πληροφοριών – Information Retrieval (IR)- και έννοιες όπως είναι τα μεταδεδομένα, οι βάσεις δεδομένων και η λειτουργία τους, αλγόριθμοι, Web crawling, data mining, ranking κ.α.
Το μάθημα όπως αναφέρθηκε εστιάζει στην μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης που είναι η Google. Έτσι, παρουσιάζονται αναλυτικά:
• Η ιστορία της μηχανής αναζήτησης
• Ο αλγόριθμος κατάταξης και ταξινόμησης που χρησιμοποιείται από αυτή (Page Rank)
• Μέθοδοι SEO για την μηχανή αναζήτησης
• Διαφήμιση στην Google
• Google Trends
• Google Analytics
• Google Webmaster tools

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Χρήση Google Trends για αποτύπωση της παρούσας κατάστασης μάρκας ή προϊόντος
• Χρήση Google Analytics για εξαγωγή συμπερασμάτων επισκεψιμότητας ενός blog
• Χρήση Webmaster tools για την βελτίωση της εικόνας ενός blog στην μηχανή αναζήτησης Google
• Προχωρημένες μέθοδοι αναζήτησης και φιλτραρίσματος αποτελεσμάτων μηχανής αναζήτησης Google
• Τοποθέτηση διαφημίσεων (Adwords) στη μηχανή αναζήτησης Google και διαχείριση τους

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Την ιστορία και την παρούσα κατάσταση των μηχανών αναζήτησης του Διαδικτύου
• Βασικές έννοιες ανάκτησης δεδομένων, τεχνικών κατάταξης ιστοσελίδων και βάσεων δεδομένων
• Τη λειτουργία της μηχανής αναζήτησης Google
• Την χρήση των εργαλείων και των κατευθυντηρίων γραμμών για καλή θέση στη μηχανή αναζήτησης Google
• Την υλοποίηση καμπάνιας Google Adwords