Η μεγάλη διείσδυση του διαδικτύου και η ραγδαία εξάπλωση των ψηφιακών μέσων έχει συνοδευτεί από μία σειρά νομοθετημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα εν λόγω νομοθετήματα προσδιορίζουν το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν τόσο οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων, όσο και οι ιδιώτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα. Η γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει το διαδίκτυο αλλά και τα ψηφιακά μέσα αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εφόδιο στους μελλοντικούς επαγγελματίες του χώρου. Μάλιστα λόγω του υψηλού ρυθμού της τεχνολογικής εξέλιξης που χαρακτηρίζει το διαδίκτυο και τα ψηφιακά μέσα το νομικό πλαίσιο αυτών συνεχώς τροποποιείται και ανανεώνεται προκειμένου να είναι ενήμερο όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμβάθυνση των γνώσεων που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων.