Το μάθημα αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι φοιτητές τις σύγχρονες μορφές δημοσιογραφίας και να εξοικειωθούν με τα διαδικτυακά εργαλεία του ρεπορτάζ, έχοντας πριν όμως κατανοήσει το ρόλο και τη λειτουργία των νέων τεχνολογιών, των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας αλλά και τη σημασία της συνεχούς πληροφόρησης.

Στα εισαγωγικά μαθήματα δίνεται έμφαση στο διαδίκτυο ως πρωταρχική μορφή πληροφόρησης και επιπλέον παρουσιάζεται η εικόνα του διεθνούς και του ελληνικού ενημερωτικού διαδικτύου καθώς και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των blogs στη διάδοση της πληροφορίας και της πολιτικής ενημέρωσης.

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος αναλύονται, από τη σκοπιά της κειμενογλωσσολογίας και της ανάλυσης λόγου οι έννοιες του κειμένου και του υπερκειμένου, οι ιδιότητες των ηλεκτρονικών κειμένων, τα βασικά εργαλεία της γλωσσολογίας του υπερκειμένου και, στη συνέχεια, παρουσιάζονται προτάσεις για την ταξινόμηση των ψηφιακών (διαδικτυακών) ειδών λόγου και ιδιαίτερα των δημοσιογραφικών.

Στο εμπειρικό μέρος του μαθήματος αναλύεται η μορφή, το περιεχόμενο και η λειτουργία της αρχικής σελίδας διαδικτυακών εκδόσεων ενημέρωσης, και η συνεχής εξέλιξή της – περιγράφεται το νεοπαγές είδος των διαδικτυακών ειδήσεων/ρεπορτάζ – προσφέρονται δειγματικές αναλύσεις του (υπέρ)κειμενικού προφίλ ελληνικών διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης ενώ ταυτόχρονα γίνονται συγκρίσεις με ομόλογα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης (για παράδειγμα, ανάμεσα στη γραφή μιας έντυπης και μιας ηλεκτρονικής ή πλήρως διαδικτυακής εφημερίδας), ενώ μελετώνται τα ιστολόγια και η σχέση τους με τη δημοσιογραφία από τη σκοπιά της ανάλυσης ειδών λόγου. Στο περιθώριο του μαθήματος (μέσα στο ευρύ πλαίσιο της «γλώσσας του διαδικτύου») αναλύεται το φαινόμενο των Greeklish.

Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται εκτενής αναφορά στην επικοινωνία του δημοσιογράφου με το αναγνωστικό κοινό, ενώ σε πρακτικό επίπεδο, οι φοιτητές μαθαίνουν πως να φτιάχνουν και να λειτουργούν δική τους ιστοσελίδα αλλά και να “τρέχουν” δική τους ηλεκτρονική εφημερίδα (π.χ. DSE Enimerosi).

Το συγκεκριμένο μάθημα συνδυάζεται με αντίστοιχο άλλου εξαμήνου (Βλέπε “B204 – Δημοσιογραφία και Δημόσιος Λόγος”) αποσκοπώντας στις διασταυρώσεις της δημοσιογραφίας με την πειθώ, την επιχειρηματολογία, τον ερμηνευτικό και αξιολογικό λόγο. Με τον τρόπο αυτό το μάθημα εξειδικεύεται στα διαφορετικά είδη δημοσιογραφικής γραφής και σχολιασμού εντάσσοντας τη δημοσιογραφική πρακτική και δεοντολογία στο πολιτισμικό/ιδεολογικό πλαίσιο (αξίες, στάσεις, στερεότυπα, θεματολογία) και τις προτιμήσεις του αναγνωστικού και διαδραστικού κοινού.

Στο μάθημα παρουσιάζεται ακόμη η έννοια της δημοσιογραφίας δεδομένων που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια με την θεαματική αύξηση των ελεύθερων δεδομένων στο Διαδίκτυο. Παρουσιάζονται οι πηγές άντλησης δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας δημοσιογράφος, οι μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων για εξαγωγή συμπερασμάτων αλλά και το νομικό πλαίσιο άντλησης, χρήσης, ανάλυσης και παραγωγής νέων δεδομένων. Η ενότητα της δημοσιογραφίας δεδομένων κλείνει με την παρουσίαση πηγών άντλησης δεδομένων στην Ελλάδα (π.χ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Τέλος, το μάθημα αυτό, κάνοντας μικρών σωμάτων κειμένων εκπαιδεύει τους φοιτητές στα αντιπροσωπευτικά είδη λόγου (και εικόνας), επιχειρώντας την εξοικείωση των φοιτητών με την επιχειρηματολογία, την αφήγηση και την περιγραφή ειδήσεων και γεγονότων στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.