Η προβολή ατόμων, επιχειρήσεων προϊόντων, υπηρεσιών , εκδηλώσεων και γεγονότων γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις μέρες μας μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Οι φοιτητές γνωρίζοντας ήδη τις βασικές αρχές και τη λειτουργία των Social Media από το μάθημα «Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» θα έχουν τη δυνατότητα εδώ να γνωρίσουν τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθηθούν για προβολή μέσα από τα Social Media. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν πως εφαρμόζονται οι αρχές του Marketing στον κόσμο των Social Media, τις διαφορές μιας στρατηγικής και μιας καμπάνιας στα Social Media. Θα γνωρίσουν πως καταστρώνεται μια στρατηγική στα Social Media και τα αναγκαία βήματα για να δημιουργηθεί, να υλοποιηθεί, να διαχειριστεί και να παρακολουθηθεί μια καμπάνια στα Social Media. Διδάσκονται ακόμη οι έννοιες του Return on Investment (ROI) και του Cost of Inaction (COI) στα Social Media. Θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης επιτυχημένων και αποτυχημένων στρατηγικών προβολής .

Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Χρήση του Facebook για Branding, πωλήσεις, SEO και υποστήριξη
• Χρήση του Google+ για Branding, πωλήσεις, SEO και υποστήριξη
• Χρήση του Twitter για Branding, πωλήσεις, SEO και υποστήριξη
• Χρήση του YouTube για Branding, πωλήσεις, SEO και υποστήριξη

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τι είναι στρατηγική και τι είναι μια καμπάνια στα Social Media
• Τον τρόπο εφαρμογής των Αρχών του Marketing στα Social Media
• Τα 5 βήματα μιας καμπάνιας στα Social Media
• Πως να βρίσκουν τα κατάλληλα Social Media για κάθε ενέργεια προβολής και να αλληλεπιδρούν με αυτά
• Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια μιας καμπάνιας
• Πως πρέπει να χρησιμοποιείται το Facebook και το Twitter από επιχειρήσεις
• Να μετρούν σωστά και να αποτυπώνουν τα αποτελέσματα μιας καμπάνιας Social Media