Το μάθημα αναφέρεται στο λειτούργημα της δημοσιογραφίας, στις αρχές και την δεοντολογία που τη διέπουν καθώς και στις τεχνικές του δημοσιογραφικού λόγου όπως λειτουργείται αυτός μέσα στο σύμπαν του σύγχρονου μηντιακού λόγου.
Το μάθημα αποτελεί μια διαχρονική αλλά και συγχρονική προσέγγιση της δημοσιογραφίας και του τρόπου που συγκροτήθηκε διεθνώς και σε εθνικό επίπεδο από την εποχή του Διαφωτισμού μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα διερευνά τη γένεση των ελληνικών εφημερίδων τον 18 αιώνα, την ανάπτυξή τους κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, το ζήτημα της σχέσης του τύπου με την πολιτική εξουσία, την ιδεολογική και κοινωνική λειτουργία των εφημερίδων καθώς και τον ρόλο τους στη δημιουργία της ελληνικής ιστορικής συνείδησης
Άλλες σημαντικότερες θεματικές του μαθήματος είναι:
• Οι συγκλίσεις και αποκλίσεις του δημοσιογραφικού λόγου σε συνάρτηση με το μέσο.
• Η τυπολογία των ειδών του δημοσιογραφικού λόγου και οι παραλλαγές του αναλόγως μέσου.
• Ο γραπτός, ο προφορικός και ο μεικτός τηλεοπτικός δημοσιογραφικός λόγος.
• Τα γενικά χαρακτηριστικά της τηλεοπτικής δημοσιογραφικής γλώσσας.
• Τα talk show και το πορτραίτο της Ηλεκτρονικής Δημοσιογραφίας σήμερα.

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω το μάθημα εστιάζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην ανάλυση των γλωσσικών χαρακτηριστικών και των συμφραζομένων των πιο διακεκριμένων ειδών του δημοσιογραφικού λόγου: της είδησης, της συνέντευξης, αλλά και του talk-Show και της τηλεμαχίας (debate) όταν πρόκειται για ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης διδάσκονται τα μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση του λόγου στα ΜΜΕ όπως:

• Η ανάλυση συνομιλίας (conversation analysis),
• Τα αξιώματα του Grice και
• Η θεωρία της γλωσσικής ευγένειας (politeness theory).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοήσουν σε βάθος την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τύπου,
2. Να γνωρίσουν σε βάθος το ρόλο του ελληνικού τύπου στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων,
3. Να κατανοήσουν κριτικά τη λειτουργία του τύπου στη διαμόρφωση του ελληνικού έθνους,
4. Να ελέγξουν αποτελεσματικά τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και τις πηγές.