Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι γνωστικό αντικείμενο που αποτελεί από μόνο του μία ολόκληρη επιστήμη. Στο πλαίσιο του εν λόγω μαθήματος προσεγγίζονται οι σύγχρονες οπτικές σχετικά με ψυχοκοινωνικές οντότητες όπως οι στάσεις οι κοινωνικοί ρόλοι και οι αναπαραστάσεις. Η εισαγωγή αλλαγής ως τόπος συνάντησης της επικοινωνίας με αυτόν της κοινωνικής διάδρασης. Θεώρηση της επιρροής, της μάθησης αλλά και των στερεοτύπων.