Το Διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο μετάδοσης και παρουσίασης της πληροφορίας. Στις μέρες μας συντελείται αυτό που ονομάζεται ενοποίηση υπολογιστών, δικτύων, περιεχομένου και ψηφιακών μέσων (network and media convergence – συχνά αναφέρεται ως convergence of the 3C’s. computing, communication, and content). Όλα πλέον τείνουν να γίνονται με χρήση του Διαδικτύου και μάλιστα μιας μόνο εφαρμογής του που είναι το WWW. Υπάρχει ακόμη η τάση παραδοσιακά μέσα όπως είναι τα περιοδικά, οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση να χρησιμοποιούν νέα κανάλια μετάδοσης (βασισμένα στο διαδίκτυο) για ταυτόχρονη μετάδοση του περιεχομένου που παράγουν σε διαφορετικές πλατφόρμες (προσωπικούς υπολογιστές, κινητά, tablet κτλ). Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της επίδρασης του Διαδικτύου και των τεχνολογιών του στην διαμόρφωση και την εξέλιξη των Ψηφιακών Μέσων και τη διαμόρφωση νέων μορφών περιεχομένου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου σε επίπεδο δικτύου, πρωτοκόλλων και υπηρεσιών. Γίνεται μια εισαγωγή στις τεχνολογίες κινητών συσκευών. Τέλος παρουσιάζονται τεχνολογίες και εφαρμογές που επιτρέπουν την ταυτόχρονη μετάδοση και χρήση περιεχομένου σε πολλές τερματικές συσκευές.
Στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος παρουσιάζονται περιπτώσεις ενοποίησης τεχνολογιών σε οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και οι αλλαγές που έγιναν σε αυτούς τους οργανισμούς στην σύγχρονη εποχή του Διαδικτύου. Οι φοιτητές θα αναλάβουν project όπου θα επιλέξουν ένα μεγάλο οργανισμό μέσων ενημέρωσης ή ένα μεγάλο brand και θα παρουσιάσουν την εξέλιξη του κυρίως τα τελευταία χρόνια της μεγάλης διείσδυσης του Διαδικτύου.
Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Πλατφόρμες Διαχείρισης περιεχομένου με έμφαση στην πλατφόρμα WordPress
• Χρήση της πλατφόρμας online υπηρεσιών της Google

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τις βασικές αρχές λειτουργίας του Διαδικτύου
• Τις βασικές αρχές λειτουργίας κινητών συσκευών
• Την έννοια και τη σημασία της ενοποίησης δικτύων και ψηφιακών μέσων
• Την χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου WordPress
• Την χρήση της πλατφόρμας online υπηρεσιών της Google