Οι εξελίξεις στον χώρο των Ψηφιακών Επικοινωνιών και των Ψηφιακών Μέσων είναι καθημερινές και ραγδαίες. Ζούμε σε έναν συνεχώς μεταλλασσόμενο ψηφιακό κόσμο όπου πολλές φορές είναι δύσκολο να παρακολουθήσει κανείς τις αλλαγές που συντελούνται. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στους φοιτητές τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο των Ψηφιακών Επικοινωνιών (σταθερές και κινητές Επικοινωνίες) αλλά και τα Ψηφιακά Μέσα (Νέα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης και Εφαρμογές, νέες μορφές πληροφορίας, νέες υπηρεσίες και εργαλεία).
Στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος παρουσιάζονται τελευταίες μελέτες και μελέτες περίπτωσης για την εξέλιξη των επικοινωνιών και των ψηφιακών μέσων. Στους φοιτητές ανατίθεται project που αφορά τις εξελίξεις στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών και των streaming media καθώς και ανάλυση νέων υπηρεσιών για κινητά τηλέφωνα και tablets.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τις τελευταίες εξελίξεις στις σταθερές Ψηφιακές Επικοινωνίες
• Τις τελευταίες εξελίξεις στις κινητές και ασύρματες Ψηφιακές Επικοινωνίες
• Τις εξελίξεις στο Διαδίκτυο σε ότι αφορά τα δίκτυα, τις υπηρεσίες και την πορεία ενοποίησης των μέσων
• Τις νέες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί στον χώρο του Διαδικτύου και των κινητών συσκευών
• Την εξέλιξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την θέση τους στην σύγχρονη επικοινωνία