Ο όρος μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αναφέρεται στα μέσα αλληλεπίδρασης ομάδων ανθρώπων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Τα social media εμφανίζονται σε διάφορες μορφές όπως πχ. ιστολόγια, ιστοσελίδες όπως το Facebook, φόρουμς, κλπ. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στον κόσμο των social media, να παρουσιάσει τις χρήσεις των social media, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που ανακύπτουν από τη συμμετοχή ατόμων και επιχειρήσεων σε αυτά τα δίκτυα.
Στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης κοινωνικών Δικτύων (Facebook, YouTube κ.α.). Οι φοιτητές καλούνται να δημιουργήσουν project με θέμα την πορεία ανάπτυξης ενός social media και την κατάσταση σήμερα, την οποία παρουσιάζουν στην αίθουσα.
Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:
• Facebook για επιχειρήσεις. Πώς φτιάχνεται σελίδα, event και group στο Facebook για την προώθηση μιας επιχείρησης.
• Facebook Analytics. Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στατιστικά χρήσης του Facebook για προώθηση σελίδων και εξαγωγή συμπερασμάτων.
• Twitter για επιχειρήσεις
• WikiPedia. Συμμετοχή και συν-δημιουργία περιεχομένου
• Pinterest. Εισαγωγή στο Social Bookmarking και η χρησιμότητά του. Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.
• Google+. Παρουσίαση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης της Google και η σχέση της με τα υπόλοιπα online εργαλεία της εταιρείας (Google Maps, Calendar, Drive κτλ)
• LindedIn. Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
• Τι είναι τα Social Media και ποια η ιστορία τους. Πόσοι άνθρωποι στον κόσμο τα χρησιμοποιούν και γιατί.
• Ποιά είναι τα social media και ποιές οι λειτουργίες τους.
• Τις βασικές δυνατότητες των μεγαλύτερων Mέσων Kοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, wikipedia, Instagram, Foursquare, Pinterest, LindedIn).
• Ποιες οι διαφορές τους και ποιος ο βασικός λόγος συμμετοχής ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης σε αυτά.
• Πώς να χρησιμοποιούν τα δεδομένα χρήσης και επισκεψιμότητας για να προωθήσουν μια σελίδα (Social Media Analytics).
• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι συμμετοχής στα social media. Ποιοι είναι οι όροι χρήσης κάθε μέσου.