Τα Αγγλικά είναι η βασική και διεθνής γλώσσα στον κόσμο των Ψηφιακών Μέσων αλλά και της Επικοινωνίας. Το μάθημα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία, τις συντομογραφίες, τα αρκτικόλεξα και γενικά την Αγγλική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα Ψηφιακά Μέσα. Επίσης οι φοιτητές θα διδαχθούν πως δομούνται βασικά ενδοεπιχειρησιακά κείμενα (memo, e-mails κτλ) στα Αγγλικά. Τέλος θα γίνει ανάλυση της Αγγλικής γλώσσας που χρησιμοποιείται σε ερευνητικές εργασίες.
Στις ασκήσεις πράξεις θα παρουσιαστούν πραγματικά έγγραφα και e-mail επιχειρήσεων του Ψηφιακού κόσμου στα Αγγλικά και θα γίνει σχολιασμός. Θα δοθεί project στους φοιτητές όπου θα κληθούν να δημιουργήσουν οι ίδιο κείμενα που θα δημιουργούσε ένας Digital Media Manager μιας επιχείρησης στα Αγγλικά.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν να διαβάζουν επιστημονικά κείμενα σχετικά με τα Ψηφιακά Μέσα και την Επικοινωνία
• Γνωρίζουν την ορολογία των Ψηφιακών Μέσων
• Μπορούν να αναζητήσουν και να διαβάσουν Αγγλική Βιβλιογραφία στο Διαδίκτυο
• Συντάσσουν κείμενα ενδοεπιχειρησιακών επικοινωνιών