Τα ψηφιακά μέσα είναι πληροφορίες που γίνονται αντιληπτές από τις αισθήσεις µας αναπαρίστανται από bits και µπορούν να τις διαχειριστούν οι υπολογιστές. Στον σύγχρονο κόσμο τα ψηφιακά μέσα έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητας των περισσότερων ανθρώπων. Το μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες των ψηφιακών μέσων, τις διάφορες μορφές τους, τα στάδια δημιουργίας τους, τις εφαρμογές που δημιουργούν και διαχειρίζονται τα ψηφιακά μέσα, εισαγωγικά στοιχεία για πνευματικά δικαιώματα και όρους χρήσης ψηφιακών μέσων και την άρρηκτη σχέση που έχουν πλέον με το Διαδίκτυο.
Στις ασκήσεις πράξεις του μαθήματος παρουσιάζονται οι δυνατότητες και η ιστορία του Photoshop και του YouTube. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με project που θα έχει ως θέμα τη δημιουργία video με συγκεκριμένο θέμα που θα έχει βιντεοσκοπηθεί με κινητό τηλέφωνο, θα έχει ανέβει στο YouTube, θα έχει επεξεργαστεί με τα online εργαλεία του YouTube και θα περιέχει ήχο από τα δωρεάν ηχητικά έργα του YouTube.
Το εργαστηριακό κομμάτι του μαθήματος περιλαμβάνει τρεις ενότητες:
• Εισαγωγή στο Photoshop όπου οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή, τις βασικές της δυνατότητες και θα εισαχθούν στον κόσμο της επεξεργασίας εικόνας.
• Χρήση του Microsoft Movie Maker ή άλλου παρόμοιου λογισμικού για τη δημιουργία video που θα περιέχουν εικόνες, video και ήχο.
• Εισαγωγή στα Streaming Media όπου οι φοιτητές θα μάθουν πως να συμπιέζουν και να προετοιμάζουν ψηφιακά αρχεία ήχου και video για μετάδοση στο Διαδίκτυο και θα γνωρίσουν τις δυνατότητες που έχουν οι πιο διαδεδομένες Διαδικτυακές πλατφόρμες live streaming (Ustream, Livestream και YouTube).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
• Αντιληφθούν την έννοια των ψηφιακών μέσων
• Αντιληφθούν την επιρροή των ψηφιακών μέσων στην καθημερινότητά μας
• Γνωρίζουν τα είδη των ψηφιακών μέσων και τα διαφορετικά formats
• Γνωρίζουν τα στάδια δημιουργίας ψηφιακών μέσων
• Αναγνωρίσουν τις βασικές εφαρμογές δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακών μέσων στον υπολογιστή και το Διαδίκτυο
• Επεξεργαστούν ψηφιακές εικόνες επαρκώς
• Προετοιμάσουν και υλοποιήσουν μια ζωντανή μετάδοση video και εικόνας στο Διαδίκτυο