Μακρίδης Σάββας : ΕΕΠ

Μακρίδης Σάββας

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Πέμπτη 13.00-15.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: sabbas_makridis@yahoo.gr Τηλ.: +302671026505
________________________________________________________________________________________________________________________
Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος : ΕΕΠ

Χαλκιόπουλος Κωνσταντίνος

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Τρίτη 11.00-13.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: halkion@gmail.com Τηλ.: +302671026505
________________________________________________________________________________________________________________________
Παπαγεωργίου Βασιλική : ΕΕΠ

Παπαγεωργίου Βασιλική

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Παρασκευή 13.00-15.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: vaspapag@yahoo.gr Τηλ.: +302671026505
________________________________________________________________________________________________________________________
Αυγουστάτου Στάμω : ΕΕΠ

Αυγουστάτου Στάμω

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Τετάρτη 11.00-13.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: stamwaug@yahoo.gr Τηλ.: +302671026505
________________________________________________________________________________________________________________________
Τρουμπέτας Σπύρος : ΕΕΠ

Τρουμπέτας Σπύρος

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

 

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: spytro@gmail.com Τηλ.: +302671027311
________________________________________________________________________________________________________________________
Λάμπρου Ευάγγελος : ΕΕΠ

Λάμπρου Ευάγγελος

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Τετάρτη 13.00 - 15.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: evaglamprou@gmail.com Τηλ.: +302671026505
________________________________________________________________________________________________________________________
Δάλλα Μαρία : ΕΕΠ

Δάλλα Μαρία

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

Δευτέρα 15.00-17.00

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: mdalla@teiion.gr Τηλ.: +302671027311
________________________________________________________________________________________________________________________
Κουστουμπάρδη Ερατώ : ΕΕΠ

Κουστουμπάρδη Ερατώ

ΕΕΠ

Ώρες υποδοχής φοιτητών

 

Προσωπική ιστοσελίδα

E-mail: eratokoustoubar@gmail.com Τηλ.: 2671027311
________________________________________________________________________________________________________________________