Ο σπουδαστής υποχρεούται ανά εξάμηνο σε ανανέωση της εγγραφής του. Η ανανέωση γίνεται μία εβδομάδα τουλάχιστον (οι ακριβείς ημερομηνίες αναρτόνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος) πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου .

Η  εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής Student Web.

Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες χρήσης για την εφαρμογή studentsweb.

Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα, χάνει τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών του και διαγράφεται από τα μητρώα του τμήματος.

Επισυνάψεις