Δομή προγράμματος σπουδών

Παρακάτω φαίνεται η δομή του προγράμματος σπουδών ανά εξάμηνο. Οι συντομογραφίες που αναφέρονται αναλύονται ως εξής:

 • ΧΑΡ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Σ: ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Θ: ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΑΠ: ΩΡΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΡΑΞΗΣ
 • Ε: ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΦΕ: ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 • ΔΜ: ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 • ΔΜΘ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
 • ΔΜΕ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
 • ΚΑΤ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Υ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
 • ΕΥ: ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
 • ΜΓΥ: ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΜΕΥ: ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΜΕ: ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΟΝΑ: ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Εξάμηνο Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
Α101 Υ Αρχές Επικοινωνίας – Από τον Αναλογικό στον Ψηφιακό Κόσμο Communication Principles – From Αnalog to Digital 4 3 1 0 10 7 7 0 ΜΓΥ
Α102 Υ Εισαγωγή στα Ψηφιακά Μέσα Introduction to Digital Media 6 2 2 2 10 7 5 2 ΜΓΥ
Α103 Υ Αγγλική Ορολογία στα Ψηφιακά Μέσα English Terminology in Digital Media 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΓΥ
Α104 Υ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών Management Principles in Companies and Organizations 4 2 2 0 8 5 5 0 ΔΟΝΑ
Α105 Υ Εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Introduction to Social Media 6 2 2 2 10 6 4 2 ΜΕΥ

 

 

Εξάμηνο B

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
Β201 Υ Σύγχρονες Τάσεις στις Ψηφιακές Επικοινωνίες και τα Ψηφιακά Μέσα Current  Trends in Digital  Communications and Digital Media 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΓΥ
Β202 Υ Διαδίκτυο και Ψηφιακά Μέσα The Internet and Digital Media 6 2 2 2 10 6 4 2 ΜΓΥ
Β203 Υ Κοινωνική Ψυχολογία και Κοινωνική Διάδραση Social Psychology and Social Interaction 2 2 0 0 6 4 4 0 ΔΟΝΑ
Β204 Υ Δημοσιογραφία και Δημόσιος Λόγος Journalism and Public Speaking 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΓΥ
Β205 Υ Αρχές Marketing Marketing Principles 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΓΥ
Β206 Υ Επιχειρησιακές Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες Business Communication and New Technologies 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ

 

 

Εξάμηνο Γ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
C301 Υ Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Στρατηγικές Προβολής Social Media and Promotion Strategies 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
C302 Υ Παραγωγή Οπτικοακουστικών Mέσων Audiovisual Media Production 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
C303 Υ Πολιτική Επικοινωνία και Διαχείριση Εικόνας Political Communication and Ιmage Μaking 2 2 0 0 6 4 4 0 ΜΕΥ
C304 Υ Διαφήμιση και Στρατηγική Επικοινωνίας Advertising and Communication Strategies 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕΥ
C305 Υ Δίκτυα Yπολογιστών και Τεχνολογίες Διαδικτύου Computer Networks and Internet Technologies 6 2 2 2 10 6 4 2 ΜΓΥ
C306 Υ Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας Qualitative and Quantitative Research Methods 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΓΥ

 

 

Εξάμηνο Δ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
D401 Υ Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία και Δημοσιογραφία Δεδομένων Digital and Data Journalism 6 2 2 2 10 6 4 2 ΜΕ
D402 Υ Νομικό και Ρυθμιστικό Πλαίσιο Ψηφιακών Μέσων και Διαδικτύου Legal and Regulatory Framework of Digital Media and the Internet 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕΥ
D403 Υ Μηχανές Αναζήτησης Διαδικτύου και Ανάκτηση Πληροφορίας Web Search Engines and Information Retrieval 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
D404 Υ Μάρκετινγκ Έντυπων και Ψηφιακών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Printed and Digital Mass media Marketing 2 2 0 0 6 4 4 0 ΜΕΥ
D405 Υ Τουρισμός και Τουριστική Βιομηχανία στην Ψηφιακή Εποχή Tourism and the Tourism Industry in the Digital Era 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕΥ
D406 Υ Παραγωγή Ψηφιακών Εφαρμογών Εικόνας και Animation Production of Digital Images and Animation Applications 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕ

 

 

Εξάμηνο Ε

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
E501 Υ Διαδικτυακή Διαφήμιση και Συστήματα Ψηφιακής Σήμανσης Internet Advertising and Digital Signage Systems 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
E502 Υ Δημόσιες Σχέσεις στον Ψηφιακό Κόσμο Public Relations in the Digital World 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ
E503 Υ Ψηφιακός Σχεδιασμός Έντυπων Μέσων Desktop Publishing 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
E504 Υ Οικονομικά του Διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων Internet and Digital Economics 4 2 2 0 8 5 5 0 ΔΟΝΑ
E505 Y Ολοκληρωμένη Στρατηγική Επικοινωνίας Integrated Communication Strategy 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕY
Ε506 EY Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Επτανησιακή Κουλτούρα European and Ionian island Culture 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ
E507 ΕΥ Επίλυση Διενέξεων και Διαχείριση Κρίσεων στον Ψηφιακό Κόσμο Conflict Resolution and Crisis Management in the Digital World 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ

 

 

Εξάμηνο ΣΤ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
F601 Y Διοίκηση Ψηφιακών Μέσων Digital Media Management 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
F602 Υ Στατιστική Θεωρία και Ανάλυση Statistical Theory and Analysis 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕΥ
F603 Υ Ολοκληρωμένη Στρατηγική Δημοσίων Σχέσεων Integrated Public Relation Strategies 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ
F604 Υ Ψηφιακά Μέσα & Ψυχαγωγία Digital Media & Entertainment 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕΥ
F605 Υ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Κινητών Συσκευών Mobile Technologies and Applications 4 2 0 2 8 5 3 2 ΜΕ
F606 EY Ηλεκτρονικό Εμπόριο Electronic Commerce 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ
F607 ΕΥ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οικολογία Corporate Social Responsibility and Ecology 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ

 

 

Εξάμηνο Ζ

ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Σ Θ ΑΠ Ε ΦΕ ΔΜ ΔΜΘ ΔΜΕ ΚΑΤ
G701 Υ Νέα Μοντέλα Επιχειρηματικότητας στον Ψηφιακό Κόσμο Entrepreneurship in the Digital World 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ
G702 Υ Έρευνα, Συγγραφή και Παρουσίαση Επιστημονικής Μελέτης Research, Authoring and Presenting Scientific Studies 6 2 0 4 10 6 2 4 ΜΕ
G703 Y Πειθώ και Ηγεσία στην Ψηφιακή Εποχή Persuasion and Leadership in the Digital Era 4 2 2 0 8 5 5 0 ΜΕ
G704 ΕΥ Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης στον Τουρισμό Digital and Social Media in Tourism 5 3 0 2 11 7 5 2 ΜΕ
G705 ΕΥ Κοστολόγηση Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών Pricing of Digital Products and Services 5 3 0 2 11 7 5 2 ΜΕ
G706 ΕΥ Ψηφιακός Πολιτισμός και Μουσεία Digital Culture and Museums 5 3 0 2 11 7 5 2 ΜΕ
G707 ΕΥ Επίλυση Προβλημάτων και Καινοτομία Problem Solving and Innovation 5 3 0 2 11 7 5 2 ΜΕ

 

 

Εξάμηνο Η

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΝΟΛΟ Ε ΦΕ ΑΠ ΔΜ ΚΑΤ
H801 Υ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 20
H802 Υ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 10