Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – βρείτε την ΕΔΩ,
  • Βεβαίωση ΑΦΜ
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Βεβαίωση AMA IKA
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)

ανάλογα με την προτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1/4/2019 18/3/2019
15/4/2019 1/4/2019
15/5/2019 15/4/2019

Σημειώνεται ότι λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, η επιλογή φοιτητών θα γίνει με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του πρώην ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Ενημερωθείτε για το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών (ΑΤΛΑΣ) ΕΔΩ.