Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, όπως τα δηλώσουν ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) μέχρι τις 27/02 το αργότερο.

Επιπλέον, οι φοιτητές που έχουν πρόβλημα με τους κωδικούς τους στην σχετική πλατφόρμα, πρέπει να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό στην Γραμματεία του Τμήματος  email με την σαφή περιγραφή του προβλήματος, τον ΑΜ και το ονοματεπώνυμό τους.