Οι ομάδες των εργαστηρίων για το εαρινό εξάμηνο έχουν αναρτηθεί στο eclass, καθώς επίσης και στον πίνακα ανακοινώσεων στη Γραμματεία του Τμήματος. Όσοι φοιτητές δεν βρίσκουν τα ονόματά τους στις σχετικές λίστες, θα πρέπει να απευθύνονται στους καθηγητές των εργαστηρίων. Από την δεύτερη εβδομάδα των εργαστηρίων οι εκάστοτες ομάδες θα καθορίζονται από τους καθηγητές των εργαστηρίων.