Οι ημερομηνίες μαθημάτων / εξετάσεων για το εαρινό εξάμηνο και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου τροποποιούνται ως ακολούθως:

  • Διδασκαλία μαθημάτων: από 11-2-2019 έως 31-05-2019 (τα εργαστήρια ξεκινήσουν στις 18-02-2019).
  • Εξετάσεις (θεωρητικών μαθημάτων και εργαστηρίων): από 3-06-2019 έως 21-06-2019.
  • Διακοπές Πάσχα: από 22-4-2019 έως 3-05-2019.
  • Εξετάσεις Σεπτεμβρίου: από 2-09-2019 έως 27-09-2019.
  • Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν από 4-2-2019 έως 12-2-2019.