Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση για έκδοση κάρτας σίτισης να προσέλθουν στην γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την κάρτα τους.

Απαραίτητη πρϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας.

Οι κάρτες θα παραδίδονται Δευτέρα έως Παρασκευή στις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας (13:00-14:30).

Σημειώνεται ότι από τη Δευτέρα 7/01/2019 δεν είναι δυνατή η παροχή δωρεάν σίτισης σε φοιτητές που δεν έχουν κάρτα σίτισης.