Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στην προσεχή εξεταστική να καταθέσουν στην Γραμματεία του Τμήματος σχετική γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Υγείας έως και την Δευτέρα 14/1.