Σύμφωνα με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας οι οποίοι χρωστούν μαθήματα, από εδώ και πέρα θα εξετάζονται σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

  1. Σε όλες τις περιπτώσεις οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων που θα πιστώνονται μετά την επιτυχή εξέταση των σχετικών μαθημάτων είναι αυτές που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας. Επίσης, στην αναλυτική βαθμολογία θα παραμείνει ο τίτλος του μαθήματος του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
  2. Στις περιπτώσεις όπου μάθημα του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας το οποίο έχει μόνο θεωρητικό μέρος έχει παραπεμφθεί σε μάθημα του προγράμματος σπουδών Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας το οποίο έχει και εργαστηριακό μέρος, τότε για την επιτυχή εξέταση του μαθήματος απαιτείται μόνο η εξέταση του θεωρητικού μέρους και δεν απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.
  3. Ο τίτλος σπουδών που θα απονέμεται στους αποφοίτους του προγράμματος σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας θα είναι απόφοιτος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ΤΕ, ανεξάρτητα με τον αριθμό των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στα οποία έχει επιτυχώς εξετασθεί.

 

Επισυνάψεις