Για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος οι πρωτοετείς φοιτητές απαιτείται να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους μέσω της υπηρεσίας uregister (https://uregister.teiion.gr/) χρησιμοποιώντας το email και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου που είχαν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.

Μετά την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους, οι φοιτητές θα έχουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις υπηρεσίες:

  • Υπηρεσία Όμηρος του Ιδρύματος (https://omiros.teiion.gr/unistudent): περιέχει εξατομικευμένες πληροφορίες για τον φοιτητή και χρησιμοποιείται για τη δήλωση μαθημάτων κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.
  • Υπηρεσία απόκτησης συγγραμμάτων Εύδοξος (http://eudoxus.gr/) : χρησιμοποιείται για την απόκτηση των συγγραμμάτων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.
  • Υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας (https://academicid.minedu.gov.gr/): χρησιμοποιείται για την έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
  • Υπηρεσία για μετεγγραφές φοιτητών (https://transfer.it.minedu.gov.gr/): πλατφόρμα για κατάθεση αιτήσεων για μετεγγραφές.
  • Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Eclass (http://eclass.teiion.gr/): η υπηρεσία αυτή σχετίζεται με υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης και για τη χρήση αυτής  απαιτείται εγγραφή ακολουθώντας τον σύνδεσμο Εγγραφή->Εκπαιδευόμενου->Πιστοποίηση μέσω CAS, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης που στάλθηκε μέσω του usregister.