Ανακοινώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019. Για τα μαθήματα που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα υπάρξει προσεχώς νέα σχετική ανακοίνωση. Οι ομάδες εργαστηρίων οι οποίες θα ισχύσουν την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος καθώς επίσης και στο eclass. Όσοι δεν περιλαμβάνονται στις ομάδες εργαστηρίων και έχουν δηλώσει το σχετικό εργαστήριο μπορούν μόνο για την πρώτη εβδομάδα να προσέλθουν σε όποια ομάδα επιθυμούν. Μετά την πρώτη εβδομάδα οι ομάδες θα καθορισθούν από τον καθηγητή του μαθήματος.

Επισυνάψεις