Οι δηλώσεις για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στον κάτωθι σύνδεσμο (https://omiros.teiion.gr/unistudent) από 24/09/2018 έως 28/09/2018 (διορθωτικές από 1/10/2018 έως 5/10/2018).

Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν απαιτείται να δηλώσουν μαθήματα για το τρέχον εξάμηνο.
Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν στις 8 Οκτωβρίου και το πρόγραμμα των μαθημάτων θα ανακοινωθεί πριν την έναρξή τους στον ιστότοπο του Τμήματος.

Οι ομάδες για τα εργαστηριακά μαθήματα θα ανακοινωθούν πριν την έναρξη των μαθημάτων στο e-class και στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος.

Οι δηλώσεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Για το χειμερινό εξάμηνο δηλώνονται μαθήματα του 1ου, 3ου και 5ου εξαμήνου.

Οι φοιτητές, δικαιούνται να δηλώσουν μαθήματα με την εξής σειρά:

  • δηλώνουν πρώτα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα εξάμηνα που προηγούνται του τυπικού εξαμήνου στο οποίο και εγγράφονται.
  • στη συνέχεια δηλώνουν τα μαθήματα του τυπικού εξαμήνου και
  • τέλος δηλώνουν μαθήματα επομένων εξαμήνων.

Ο μέγιστος αριθμός των δηλούμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε μαθήματα των οποίων οι διδακτικές μονάδες είναι τριάντα εννέα (39). Κατ’ εξαίρεση οι φοιτητές τυπικού εξαμήνου 8ου ή μεγαλύτερου μπορούν να δηλώνουν μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε έως και 56 διδακτικές μονάδες.

Ο φοιτητής δε μπορεί να δηλώσει εργαστηριακό μάθημα χωρίς να έχει δηλώσει συγχρόνως ή σε προηγούμενο εξάμηνο το θεωρητικό μέρος.

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε τυπικό εξάμηνο 8 ή μεγαλύτερο δηλώνουν και την πρακτική / πτυχιακή, εφόσον πληρούν και τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι διδακτικές μονάδες της πρακτικής / πτυχιακής δεν προσμετρώνται με αυτές των μαθημάτων.