Οι πρωτοετείς φοιτητές, καλούνται όπως αποστείλουν ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος  (Ταχ. Διεύθυνση: Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Α. Τρίτση 1, Αργοστόλι ΤΚ 28100) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (για αλλοδαπούς – αλλογενείς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας διαμονής).
  2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  3. Υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής.
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την παροχή υπηρεσιών του Τμήματος (ακαδημαϊκή ταυτότητα, συγγράμματα, eclass κ.α) και θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου).