Καλούνται οι φοιτητές με τους κάτωθι αριθμούς μητρώου να προσέλθουν στο Τμήμα για να παραλάβουν την κάρτα σίτισής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας.

Οι κάρτες σίτισης θα παραδίδονται καθημερινά από 15:00 έως 18:00 από τη βιβλιοθήκη.

 

ΑΜ
15/129
16/051
15/061
16/110
16/126
16/118
15/082
16/086
17/125

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος