Οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας ( τυπικά στο 8 ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα δύο τρίτα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών) μπορούν να επιλέξουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα. Οι διαδικασίες εκπόνησης και επιλογής πτυχιακή εργασίες περιέχονται στην σχετική ενότητα του ιστοτόπου του Τμήματος.