Οι ομάδες εργαστηρίων για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στο eclass στο μάθημα «Γραμματεία», στην ενότητα Έγγραφα. Όσοι φοιτητές δεν βρίσκουν τον ΑΜ τους στις ομάδες μπορούν να επιλέξουν, για την πρώτη εβδομάδα, οποιαδήποτε ομάδα και στην συνέχεια να συνεννοηθούν με τον καθηγητή του εργαστηρίου.