Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ήδη ένα πτυχίο και επιθυμούν αναγνώριση μαθημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας να προχωρήσουν σε σχετική αίτηση μέχρι και τις 02.03.2018. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα μίας αιτήσεως με την οποία θα ζητούν αναγνώριση μαθημάτων.

Εκ της Γραμματείας