Στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου για το πρόγραμμα σπουδών Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου (τυπικά εξάμηνα: 1, 3, 5 και 7) οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει τα σχετικά μαθήματα κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του Σεπτεμβρίου 2017.
  • για τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου (τυπικά εξάμηνα: 2, 4 και 6) οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει τα σχετικά μαθήματα κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων του Φεβρουαρίου 2017.