ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΘΙ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας.

Οι ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ θα παραδίδονται καθημερινά από 15:00 έως 18:00 από τη βιβλιοθήκη.

16/052 16/031 17/079 17/107 17/206 14/083
17/077 14/002 16/050 17/164 16/030 17/160
17/168 14/079 17/081 16/162 17/089 14/076
17/066 15/057

Από τη Γραμματεία του Τμήματος