Ανακοινώνεται πως δικαίωμα εισαγωγής στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, έχουν οι κάτωθι εξετασθέντες:

ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 Κακουράτου Αγγελική
1 Πούλια Ειρήνη
3 Λυκιαρδοπούλου Αγγελική
3 Θανάσης Ευστάθιος
3 Σκιαδαρέση Μαριάννα
6 Κήρυκος Ιωάννης
7 Τασιούλη Γεωργία
7 Χαρμανδάρης Γεώργιος
8 Κουνάδη Περιστέρα
8 Πλάκα Θεοδώρα
10 Νικολάου Ευαγγελία
10 Μπούλη Ακριβή
10 Τρίτσης Δημήτριος
14 Κουνάδης Σπυρίδων

 

Οι ανωτέρω επιτυχόντες προκειμένου να εγγραφούν στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας παρακαλούνται όπως προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  5. 2 Φωτογραφίες μεγέθους αστ. Ταυτότητας έγχρωμες.
  6. ΑΜΚΑ, διεύθυνση email.
  7. Υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86 άρθ. 8, παρ.4.) ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλη σχολή.

Ημερομηνίες εγγραφών: από 22/01/2018 έως 26/01/2018.