Σε συνέχεια της πρώτης πρόσκλησης (14/11), καλούνται οι φοιτητές με τους παρακάτω Αριθμούς Μητρώου να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να παραλάβουν την Κάρτα Σίτισής τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίδειξη της αστυνομικής ή φοιτητικής τους ταυτότητας.

Η Γραμματεία θα είναι ανοικτή για την επίδοση της Κάρτας Σίτισης  καθημερινά από τις 15:00 έως τις 18:00.

17/097 15/059 16/094 14/096 15/056 15/116
16/060 17/057 17/016 15/099 15/021 14/047
17/072 17/116 16/004 16/015 16/088 14/005
17/070 17/003 14/013 16/040 14/078 14/055
17/124 17/001 17/152 16/063 14/063 15/002
17/073 17/103 16/178 15/007 14/015 15/035
17/135 17/185 15/156 16/029 16/020 15/159
17/083 17/133 16/056 14/140 14/041 16/087
17/190 17/060 15/029 15/040 15/147
17/120 17/015