Σε συνέχεια της από 31-10-2017 ανακοίνωση της Γραμματείας, σχετικά με ύπαρξη δηλώσεων οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος, παρακαλούνται οι φοιτητές με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώων (14/015, 14/093, 14/104, 14/111, 14/146, 15/017, 15/046, 15/056, 16/022, 16/037, 16/040, 16/048, 16/058, 16/072, 16/083, 16/064, 16/121, 16/124, 16/149), όπως καταθέσουν τροποποιητική δήλωση μαθημάτων στη Γραμματεία του Τμήματος έως και την Τετάρτη 8-11-2017. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τροποποιητικής δήλωσης από τους φοιτητές, η Γραμματεία στις 9-11-2017 θα τροποποιήσει τις σχετικές δηλώσεις μαθημάτων προκειμένου να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος.